Toldi György - Profi favágó alpin technikával logója

Fakivágás

Fatörzs kettévágva - Toldi György - Profi favágó alpin technikával

Gallyazás

Gondoskodjunk a fáinkról!

Minden, amit a gallyazásról tudnunk kell

A fák számtalan módon szolgálnak bennünket, jelenlétük egész életünket végigkíséri: enyhet adó, zöldülő lombjaik léleküdítőek, nyáron oxigént, tüzelőként meleget árasztanak, és ők szolgálnak épületeink, bútoraink, hangszereink alapanyagául is. Megérdemlik tehát, hogy a róluk való gondoskodásunk körültekintő és kíméletes legyen. Cikkünkben a gallyazás témakörét járjuk körbe, végigvesszük, mi mindenre kell odafigyelnünk.

Gallyazásra akkor van szükség, ha a fa növekedése oldal- vagy magasság irányban meghaladja a kívánt mértéket vagy a rendelkezésre álló helyet. A gallayazási feladatok közül az egyik, amikor a szabadvezeték-hálózatok mentén lévő fák és bokrok ágait, gallyait biztonsági okokból eltávolítjuk. De lehet épületek, vagy más tárgyak, fák közelsége is a faápolás elvégzésére az ok. Mivel a vezetéket megközelítő hajtások szolgáltatáskiesést, rosszabb esetben balesetet, áramütést okozhatnak, a biztonsági övezet határát elérő gallyak eltávolításáról az adott közterület vagy az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.

Kinek a felelőssége a gallyazás?

Amennyiben a terület önkormányzati tulajdonban van, a hatóság saját hatáskörében intézkedik a fák gallyazásáról. Magánterületen azonban a tulajdonos kötelessége a biztonsági követelmények betartása a helyi önkormányzati rendelettel összhangban. Ám adott esetben nemcsak a villamos energiáról szóló törvényt kell az ingatlan tulajdonosának figyelembe vennie, hanem a természetvédelmi törvény azon paragrafusát is, amely a védett madarak élő- vagy költőhelyének lerombolását szankcionálja.

A kerítésen kívül az elektromos művek (Elmű) gondoskodik a veszélyhelyzet elhárításáról. Jó, ha tudjuk, hogy amennyiben a telken belül nem végeztetjük el a gallyazást, úgy a szolgáltató megbízottja teszi ezt, ami adott esetben nem a mi elképzeléseink szerint, illetve nem a legkíméletesebb módon fog megtörténni.

Gallyazás | Toldi György - Profi fakivágás
Kép forrása: http://www.houstonlandscapers.org/

Mi legyen az első lépés?

A szakemberek több okból sem javasolják, hogy mi magunk lássunk neki a veszélyzónába lógó ágak eltávolításának. A magasban, elektromos vezetékek környezetében végzett munka fokozott balesetveszélyt rejt magában, továbbá a munka szakszerű elvégzéséhez speciális eszközökre, akár emelőkosaras gépjármű használatára is szükség lehet.

Mivel erőteljes metszés, csonkolás végzéséhez önkormányzati engedélyre lehet szükség, érdemes bevonnunk egy arboristát vagy egy kertészeti szakembert, aki véleményezi, mennyire, milyen módon és mikor érdemes visszavágni a gallyakat.

Kivel és mikor végeztessük el magasabb fáink gallyazását?

Fáink védelme érdekében mindenekelőtt kérjünk árajánlatot egy fák gondozásában jártas arboristától, aki jól ismeri a fák szükségleteit, egyúttal szakképzettsége és felszerelésre révén képes biztonságban dolgozni a fák koronájában és megfelelően gondoskodni róluk.  Arborista specialistát a korábban említett alpintechnikával vagy emelőkosaras gépjárműből végezhető munkálatokkal is megbízhatunk, de tevékenységeik közé tartozik még a fák metszése, koronaalakítása, száradékolása (melynek során szakszerűen eltávolítják a már elszáradt ágakat), de akár a veszélyes helyzetű fák kivágása is. 

Kisebb lombkorona gallyazása általában bármikor elvégezhető, nagyobb koronaátalakítási munkákat azonban érdemes a fa nyugalmi időszakára, kora tavaszra vagy lombhullatás utánra időzíteni, a nyáron végzett gallyazási sebek ugyanis lassabban gyógyulnak. Nagyobb viharok után azonban nyáron is szükség lehet kárelhárításra, a vihar által meggyengített fa ugyanis balesetveszélyes lehet.

Mikor lehet szükség hatóság bevonására?

Magánterületen lévő fák kivágására vagy erőteljes csonkolására vonatkozóan a helyi önkormányzat által hozott rendelet a mérvadó. Például egy nagyobb mértékű alakító metszés 20 centiméternél nagyobb törzsátmérőjű egyedi fán csak életveszély elhárítása érdekében, szakember által történhet. Éppen ezért érdeklődjük az illetékes szervnél, hogy lakhelyünkön milyen szabályozás van érvényben. Az engedélykérelmet helyszíni vizsgálat követheti.

Előfordulhat továbbá, hogy az érintett fa valamilyen okból olyan védettséget élvez, ami felülírhatja az ingatlantulajdonos érdekeit, ám a veszélyhelyzet felbecslése ilyen esetben is szakember bevonását igényli.

Ugyanez a helyzet akkor is, ha a fa védett madár költőhelyéül szolgál, többek között ezért is érdemes a gallyazást – akár megelőzési célzattal – nyugalmi időszakban, azaz kora tavasszal vagy lombhullatás után elvégeztetni.

Abban az esetben, ha a gallyak a biztonsági zónán belül helyezkednek el, szükség lehet a feszültségmentesítés elvégzésére – ennek megállapítása a szakember feladata –, amit az áramszolgáltatóval előzetesen egyeztetni kell. A bejelentést általában 35 nappal a munkálatok megkezdése előtt meg kell tenni, hogy a szolgáltató, amennyiben úgy ítéli meg, gondoskodhasson a lakosság értesítéséről.

Mennyi az annyi?

A vezetékek biztonsági övezetének terjedelme kisfeszültségű (0,4 kV-os) csupasz hálózat esetén a vezetéktől mért 1 méteres távolság; középfeszültségű (1–35 kV-os) hálózat esetén a szélső vezetőtől oldalirányban mért 5-5 méter, illetve 2,5-2,5 méter belterületre, ha a vezeték fokozott biztonsági előírások betartatásával létesült; nagyfeszültségű (120 kV-os) hálózat esetén pedig a nyugalomban lévő szélső fázisvezetők függőleges vetületétől számított 13-13 méter.

Nekünk elegendő arról gondoskodnunk, hogy mindig legyen legalább 2 méter (nagyfeszültségű vezeték esetén 4 méter) távolság a vezeték és a legmagasabbra nyúló ág között.

A képen szöveg, térkép látható

Automatikusan generált leírás
Kép forrása: eon.hu

Van néhány további szempont, amit jó, ha szem előtt tartunk, mielőtt megrendelnénk a szolgáltatást. Fáink, környezetünk megóvása érdekében mindenképpen érdemes felkutatnunk azt a szakembert, akire referenciái és tapasztalatai alapján bátran rábízzuk a faápolási teendőket. A legtöbb esetben a munkálatok elvégzését megelőzi egy helyszíni felmérés, egy hiteles szakember ugyanis látatlanban, előre meghatározott összegért ritkán vállal felelősségteljes feladatot.

Jó tanácsok

Élhetünk az internet adta lehetőségekkel és tájékozódhatunk az ajánlatokról, de itt is érvényes az a megállapítás, miszerint nem biztos, hogy a legolcsóbbal járunk a legjobban: előfordulhat ugyanis, hogy a kialkudott árban nem szerepel például a fanyesedék elszállítása, így arról saját költségünkön ismét csak nekünk kell gondoskodnunk. Legyünk körültekintőek és kérjünk minden részletre kiterjedő árajánlatot, lehetőleg írásban, és tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy fáinkat csak szakértő kezek érintsék, a legkevesebb kárt okozva bennük!

Ne hagyja ki!

Faapríték eladó

10.000 Ft / m3

limitált mennyiségben